Ga naar de inhoud

Privacy policy

< Terug naar de vorige pagina

Gebruikers website en webformulieren Popkoor Akkoord
Popkoor Akkoord vindt jouw privacy erg belangrijk. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij als vereniging hiermee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al je rechten over jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Doeleinden gegevensverwerking
Popkoor Akkoord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  het administreren van het lidmaatschap;
–  het reageren op algemene informatieaanvragen gericht aan onze vereniging;
–  communicatie met (aspirant)leden; en
–  het aanvragen van subsidie voor de vereniging.

In verband met het bovenstaande kan Popkoor Akkoord de volgende persoonsgegevens van je vragen:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en/of pasfoto.

Bewaartermijnen
Popkoor Akkoord bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden in ieder geval niet langer dan vijf jaar na opzegging van je lidmaatschap bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Popkoor Akkoord verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Popkoor Akkoord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popkoor Akkoord. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek indienen om de bij ons geregistreerde persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@popkoor-akkoord.nl. Dit geldt ook voor een verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens.
Popkoor Akkoord wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Popkoor Akkoord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@popkoor-akkoord.nl

Contactgegevens
Heb je nog vragen naar aanleiding van ons privacy statement? Neem dan contact met ons op:
Popkoor Akkoord
Winterjan 74
6662 HD ELST
of
info@popkoor-akkoord.nl

Wijzigingen privacy policy
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze tekst is het laatst gewijzigd in februari 2024.

Gebruikers website en webformulieren Popkoor Akkoord
Popkoor Akkoord vindt jouw privacy erg belangrijk. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij als vereniging hiermee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al je rechten over jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Doeleinden gegevensverwerking
Popkoor Akkoord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  het administreren van het lidmaatschap;
–  het reageren op algemene informatieaanvragen gericht aan onze vereniging;
–  communicatie met (aspirant)leden; en
–  het aanvragen van subsidie voor de vereniging.

In verband met het bovenstaande kan Popkoor Akkoord de volgende persoonsgegevens van je vragen:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en/of pasfoto.

Bewaartermijnen
Popkoor Akkoord bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden in ieder geval niet langer dan vijf jaar na opzegging van je lidmaatschap bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Popkoor Akkoord verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Popkoor Akkoord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popkoor Akkoord. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek indienen om de bij ons geregistreerde persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@popkoor-akkoord.nl. Dit geldt ook voor een verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens.
Popkoor Akkoord wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Popkoor Akkoord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@popkoor-akkoord.nl.

Contactgegevens
Heb je nog vragen naar aanleiding van ons privacy statement? Neem dan contact met ons op:
Popkoor Akkoord
Winterjan 74
6662 HD ELST
of
info@popkoor-akkoord.nl

Wijzigingen privacy policy
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze tekst is het laatst gewijzigd in februari 2024.

Gezellig met ons meezingen?

Wil je samen met ons zingen? Meld je aan voor een proefles. Bij vragen stuur ons een bericht via de contactpagina