Ga naar de inhoud

Inschrijfvoorwaarden

POPKOOR AKKOORD

1. Lidmaatschap

1. Aanmelding voor de vereniging kan alleen schriftelijk via het aanmeldformulier op de website van Popkoor Akkoord.
2. Het aanmeldformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
3. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
4. Als je lid wordt van de vereniging verplicht je je tot betaling van de contributie.
5. De contributie is maandelijks verschuldigd. Als lid maak je de contributie automatisch over op de eerste dag van elke maand.
6. Als de contributie niet binnen de gestelde termijn is voldaan, volgt maximaal twee keer een betalingsherinnering. Als na een tweede betalingsherinnering tijdige betaling achterwege blijft, is artikel 1.3.c van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.

2. Opzegging

1. Opzeggen van het lidmaatschap kan per maand, met inachtneming van een opzegtermijn van (minimaal) vier weken voorafgaand aan de eerstvolgende betalingstermijn.
2. In geval van eerdere opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Opzeggen kan alleen schriftelijk per e-mail via info@popkoor-akkoord.nl.

3. Overig

1. Je persoonlijke gegevens worden door de vereniging uitsluitend gebruikt voor verenigings-gerelateerde activiteiten.
2. Foto’s en filmpjes die tijdens koorrepetities, optredens of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten worden gemaakt, kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals de website, drukwerk en/of social media.
3. Popkoor Akkoord is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen, noch van vermissing van persoonlijke goederen tijdens de koorrepetities, optredens of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.
4. Voor overige regels, voorwaarden en afspraken verwijzen wij naar ons Huishoudelijk Reglement.

Meezingen?

Lijkt het je leuk om een keer met ons mee te zingen? Meld je dan aan voor een proefles.
Dit kan via de contactpagina