Category Archives: blog

strakke lijnen

Ons repertoire en onze reputatie lenen zich niet voor bewegingloze rijen zangers en zangeressen. Bovendien willen we van elk optreden een feest voor het oor én voor het oog maken.


collecteren

We doen meer dan zingen alleen. Collecteren bijvoorbeeld, voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En dat levert, naast gevulde collectebussen, de leukste ervaringen en de prachtigste verhalen op.


na de Akkoordstilte

Soms vergeet ik de tijd volkomen. Zoals vandaag. En dat komt vreselijk slecht uit, want ik had al lang in het theater moeten zijn.


oranjeconcert

We zijn door het Comité Werenfridusconcerten Elst uitgenodigd om in 2014 het jaarlijks terugkerende Oranjeconcert te verzorgen. En die uitnodiging hebben we aangenomen.


Praag? Graag!

Een paar jaar geleden studeerde de uit Tsjechië afkomstige Michaela in Wageningen. In Praag was ze lid van een koor en tijdens haar verblijf in Nederland zong ze bij Akkoord.


Top